الکتروموتور, الکتروموتور صنعتی

درجه حفاظت الکتروموتورهای موتوژن در مقابل نفوذ ذرات خارجی، آب و گرد وغبار بر اساس استاندارد IEC60034-5

 

 

 

درجه حفاظت الکتروموتورهای موتوژن تبریز
عدد سمت راست عدد سمت چپ کلاس حفاظتی
حفاظت از الکتروموتور در مقابل ریزش قطرات آب تا زاویه 15 درجه نسبت به خط عمود حفاظت از الکتروموتور در مقابل اجسام جامد بزرگتر از 12 میلی متر IP22
حفاظت در مقابل آبی که به صورت قطره ای از هر جهت به روی الکتروموتور پاشیده می شود حفاظت در مقابل اجسام جامد خارجی به قطر بیش از یک میلیمتر IP44
حفاظت در مقابل آبی که از نازل سر شیلنگ از هر جهت به روی الکتروموتور پاشیده می شود حفاظت در مقابل نفوذ گرد و غبار به داخل الکتروموتور در مقیاس زیاد IP54
حفاظت در مقابل آبی که از نازل سر شیلنگ از هر جهت به روی الکتروموتور پاشیده می شود حفاظت در مقابل نفوذ گرد و غبار به داخل الکتروموتور در مقیاس زیاد IP55
حفاظت در مقابل آبی که از نازل سر شیلنگ از هر جهت به روی الکتروموتور پاشیده می شود حفاظت در مقابل نفوذ گرد و غبار به داخل الکتروموتور به طور کامل IP65

دیدگاهتان را بنویسید