الکتروموتور, الکتروموتور صنعتی

ضرایب تبدیل برای کار در فرکانس 60 هرتز در الکتروموتورهای موتوژن تبریز

ضرایب تبدیل برای کار در فرکانس 60 هرتز
سرعت نامی توان نامی گشتاور نامی جریان نامی گشتاور راه اندازی گشتاور شکست جریان راه اندازی
1.20 1.00 0.83 1.00 0.83 0.83 0.83

دیدگاهتان را بنویسید