پمپ

بهره برداری الکتروپمپ های شناور با استفاده از سافت استارتر-راه انداز نرم

الکتروموتورهای شناور را می توان به وسیله سافت استارتر راه اندازی نمود. سافت استارتر ولتاژ ورودی الکتروموتور را به طور الکترونیکی کاهش داده و از این رو، گشتاور راه اندازی و جریان راه اندازی الکتروموتور کاهش پیدا می کند. در طول راه اندازی، سافت استارتر ولتاژ ورودی را به آرامی تا ولتاژ نامی الکتروموتور افزایش می دهد.

مزایای استفاده از سافت استارتر
  • جریان راه اندازی الکتروموتور به حدود 40% الی 65% جریان راه اندازی در حالت مستقیم کاهش پیدا می کند.
  • زمان شیب tH الکتروموتور به 1s الی 3s افزایش می یابد. در صورتی که در حالت راه اندازی مستقیم این زمان بین 0.2s الی 0.5s می باشد.
  • با سافت استارتر گشتاور راه اندازی الکتروموتور، 1/4 گشتاور راه اندازی در حالت مستقیم خواهد بود.
  • راه اندازی الکتروموتور به صورت نرم و بدون شوک الکتریکی و مکانیکی خواهد بود در صورتی که در روش ستاره – مثلث، در لحظه تغییر وضعیت از حالت ستاره به مثلث، شوک الکتریکی و مکانیکی به الکتروموتور وارد می شود. بنابراین طول عمر الکتروپمپ افزایش پیدا می کند.
  • ضربه قوچی الکتروپمپ کاهش می یابد اما به طور کامل از بین نمی رود. با توجه به مزیت سافت استارتر در کاهش ضربه قوچی، استفاده از سافت استارتر روش مناسبی برای حل مشکل ضربه قوچی نمی باشد.

اگر سافت استارتر به طور صحیح تنظیم نشود در طول زمان راه اندازی الکتروپمپ، باعث ارتعاش و نوفه می شود. در جدول زیر تنظیمات سافت استارتر برای الکتروموتورهای شناور ارائه شده است.

تنظیمات سافت استارتر

نکته: بعد از راه اندازی الکتروپمپ، سافت استارتر از مدار خارج شود.

 

پارامتر تنظیمات
حداقل ولتاژ راه اندازی
Minimum Starting Voltage
برابر با 40% ولتاژ نامی موتور
زمان شیب شروع (شتاب)
Ramp Time (Run-Up)
کمتر از 4 ثانیه
حد جریان
Current Limitation
IA/IN ≃3.5
زمان شیب توقف
Stop Ramp Time (Run-Down)
کمتر از 4 ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *