نمایش 1–12 از 59 نتیجه

نمایش 9 24 36

براکت عقب موتوژن سایز 100

500,000 تومان
براکت عقب موتوژن سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 750 دور موتوژن

براکت عقب موتوژن سایز 112

550,000 تومان
براکت عقب موتوژن سایز فریم 112 مناسب برای: الکتروموتور 1.5 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 2.2 کیلووات 900 دور موتوژن

براکت عقب موتوژن سایز 132

750,000 تومان
براکت عقب موتوژن سایز فریم 132 مناسب برای: الکتروموتور 2.2 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 3 کیلووات 750 دور موتوژن

براکت عقب موتوژن سایز 160

1,000,000 تومان
براکت عقب موتوژن سایز فریم 160 مناسب برای: الکتروموتور 4 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 5.5 کیلووات 750 دور موتوژن

براکت عقب موتوژن سایز 63

300,000 تومان
براکت عقب موتوژن سایز فریم 63 مناسب برای: الکتروموتور 0.12 کیلووات 1400 دور موتوژن الکتروموتور 0.18 کیلووات 1400 دور موتوژن

براکت عقب موتوژن سایز 71

300,000 تومان
براکت عقب موتوژن سایز فریم 71 مناسب برای: الکتروموتور 0.25 کیلووات 1400 دور موتوژن الکتروموتور 0.37 کیلووات 1400 دور موتوژن

براکت عقب موتوژن سایز 80

350,000 تومان
براکت عقب موتوژن سایز فریم 80 مناسب برای: الکتروموتور 0.37 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 0.55 کیلووات 900 دور موتوژن

براکت عقب موتوژن سایز 90

400,000 تومان
براکت عقب موتوژن سایز فریم 90 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 900 دور موتوژن

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 100

50,000 تومان
پروانه خنک کننده الکتروموتور سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 750 دور

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 112

70,000 تومان
پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز فریم 112 مناسب برای: الکتروموتور 1.5 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 2.2 کیلووات 900