نمایش 9 24 36

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.6 اسب 0.12 کیلووات 1500 دور

1,545,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.6 اسب بخار
 • 0.12 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 1000 دور

13,910,000 تومان14,175,000 تومان
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 1500 دور

10,410,000 تومان10,795,000 تومان
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 3000 دور

9,528,000 تومان9,990,000 تومان
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 15 اسب 11 کیلووات 1000 دور

16,420,000 تومان16,685,000 تومان
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 15 اسب 11 کیلووات 1500 دور

15,210,000 تومان15,470,000 تومان
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 15 اسب 11 کیلووات 3000 دور

13,670,000 تومان14,210,000 تومان
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 2 اسب 1.5 کیلووات 1500 دور

3,665,000 تومان3,780,000 تومان
 • سه فاز
 • 2 اسب بخار
 • 1.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 2 اسب 1.5 کیلووات 3000 دور

3,530,000 تومان3,645,000 تومان
 • سه فاز
 • 2 اسب بخار
 • 1.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 20 اسب 15 کیلووات 1500 دور

18,685,000 تومان19,225,000 تومان
 • سه فاز
 • 20 اسب بخار
 • 15 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 20 اسب 15کیلووات 3000 دور

16,705,000 تومان17,243,000 تومان
 • سه فاز
 • 20 اسب بخار
 • 15 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 25 اسب 18.5 کیلووات 3000 دور

18,660,000 تومان
 • سه فاز
 • 25 اسب بخار
 • 18.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن