نمایش 9 24 36

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3 اسب 2.2 کیلووات 1500 دور

4,530,000 تومان4,770,000 تومان
 • سه فاز
 • 3 اسب بخار
 • 2.2 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3 اسب 2.2 کیلووات 3000 دور

3,955,000 تومان4,070,000 تومان
 • سه فاز
 • 3 اسب بخار
 • 2.2 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3.4 اسب 0.55 کیلووات 1000 دور

2,775,000 تومان2,805,000 تومان
 • سه فاز
 • 3.4 اسب بخار
 • 0.55 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3.4 اسب 0.55 کیلووات 1500 دور

2,525,000 تومان2,600,000 تومان
 • سه فاز
 • 3.4 اسب بخار
 • 0.55 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 3.4 اسب 0.55 کیلووات 3000 دور

2,075,000 تومان2,160,000 تومان
 • سه فاز
 • 3.4 اسب بخار
 • 0.55  کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 4 اسب 3 کیلووات 1500 دور

5,190,000 تومان5,430,000 تومان
 • سه فاز
 • 4 اسب بخار
 • 3 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 4 اسب 3 کیلووات 3000 دور

4,875,000 تومان5,115,000 تومان
 • سه فاز
 • 4 اسب بخار
 • 3 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 5.5 اسب 4 کیلووات 1500 دور

6,665,000 تومان6,895,000 تومان
 • سه فاز
 • 5.5 اسب بخار
 • 4 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 5.5 اسب 4 کیلووات 3000 دور

6,645,000 تومان6,875,000 تومان
 • سه فاز
 • 5.5 اسب بخار
 • 4 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 7.5 اسب 5.5 کیلووات 1500 دور

9,620,000 تومان10,000,000 تومان
 • سه فاز
 • 7.5 اسب بخار
 • 5.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه آلومینیوم 7.5 اسب 5.5 کیلووات 3000 دور

8,325,000 تومان8,715,000 تومان
 • سه فاز
 • 7.5 اسب بخار
 • 5.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن سه فاز بدنه چدن 25 اسب 18.5 کیلووات 1500 دور

27,215,000 تومان27,435,000 تومان
 • تک فاز تک خازن (رله ای)
 • 25 اسب بخار
 • 18.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • 18 ماه گارانتی طبق شرایط کارخانه الکتروژن