نمایش 1–12 از 81 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 1000 دور

16,000,000 تومان16,840,000 تومان
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 1500 دور

11,680,000 تومان12,040,000 تومان
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 3000 دور

10,680,000 تومان11,040,000 تومان
 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 10 اسب 7.5 کیلووات 750 دور

 • سه فاز
 • 10 اسب بخار
 • 7.5 کیلووات
 • 750 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 15 اسب 11 کیلووات 1000 دور

 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 15 اسب 11 کیلووات 1500 دور

17,470,000 تومان18,310,000 تومان
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 15 اسب 11 کیلووات 3000 دور

15,340,000 تومان16,780,000 تومان
 • سه فاز
 • 15 اسب بخار
 • 11 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 20 اسب 15 کیلووات 1500 دور

20,960,000 تومان21,800,000 تومان
 • سه فاز
 • 20 اسب بخار
 • 15 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 20 اسب 15 کیلووات 3000 دور

19,220,000 تومان20,060,000 تومان
 • سه فاز
 • 20 اسب بخار
 • 15 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 25 اسب 18.5 کیلووات 3000 دور

21,460,000 تومان22,300,000 تومان
 • سه فاز
 • 25 اسب بخار
 • 18.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 4 اسب 3 کیلووات 1000 دور

9,920,000 تومان10,280,000 تومان
 • سه فاز
 • 4 اسب بخار
 • 3 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 5.5 اسب 4 کیلووات 1000 دور

10,800,000 تومان11,160,000 تومان
 • سه فاز
 • 5.5 اسب بخار
 • 4 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن