نمایش 25–36 از 63 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتور جمکو سه فاز 25 اسب 18.5 کیلووات 1000 دور

42,400,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 25 اسب بخار
 • 18.5 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 25 اسب 18.5 کیلووات 1500 دور

33,700,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 25 اسب بخار
 • 18.5 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 25 اسب 18.5 کیلووات 3000 دور

24,100,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 25 اسب بخار
 • 18.5 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 270 اسب 200 کیلووات 1000 دور

358,000,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 270 اسب بخار
 • 200 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 270 اسب 200 کیلووات 1500 دور

266,200,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 270 اسب بخار
 • 200 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 270 اسب 200 کیلووات 3000 دور

249,500,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 270 اسب بخار
 • 200 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 30 اسب 22 کیلووات 1000 دور

43,930,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 30 اسب بخار
 • 22 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 30 اسب 22 کیلووات 1500 دور

35,650,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 30 اسب بخار
 • 22 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 30 اسب 22 کیلووات 3000 دور

34,250,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 30 اسب بخار
 • 22 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 300 اسب 220 کیلووات 1000 دور

363,100,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 300 اسب بخار
 • 220 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 300 اسب 220 کیلووات 1500 دور

313,200,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 300 اسب بخار
 • 220 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 300 اسب 220 کیلووات 3000 دور

299,400,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 300 اسب بخار
 • 220 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی