نمایش 37–48 از 63 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتور جمکو سه فاز 340 اسب 250 کیلووات 1000 دور

383,700,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 340 اسب بخار
 • 250 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 340 اسب 250 کیلووات 1500 دور

371,700,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 340 اسب بخار
 • 250 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 340 اسب 250 کیلووات 3000 دور

360,050,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 340 اسب بخار
 • 250 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 40 اسب 30 کیلووات 1000 دور

53,630,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 40 اسب بخار
 • 30 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 40 اسب 30 کیلووات 1500 دور

47,420,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 40 اسب بخار
 • 30 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 40 اسب 30 کیلووات 3000 دور

43,400,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 40 اسب بخار
 • 30 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 430 اسب 315 کیلووات 1000 دور

486,700,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 430 اسب بخار
 • 315 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 430 اسب 315 کیلووات 1500 دور

387,300,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 430 اسب بخار
 • 315 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 430 اسب 315 کیلووات 3000 دور

381,750,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 430 اسب بخار
 • 315 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 458 اسب 355 کیلووات 1500 دور

447,400,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 485 اسب بخار
 • 355 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 485 اسب 355 کیلووات 3000 دور

431,100,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 485 اسب بخار
 • 355 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی

الکتروموتور جمکو سه فاز 50 اسب 37 کیلووات 1000 دور

60,600,000 تومان
 • جمکو
 • سه فاز
 • 50 اسب بخار
 • 37 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه چدن
 • یک سال گارانتی