دانلود لیست قیمت کولری الکتروژن

لیست قیمت محصولات کولری الکتروژن (1402/06/27)

ردیف عنوان قیمت
1 الکتروموتور کولری الکتروژن 3/4 اسب (کولرهای 6000 و 7000) 32,400,000
2 الکتروموتور کولری الکتروژن 1/2 اسب (کولرهای 4000 و 5000) 27,600,000
3 الکتروموتور کولری الکتروژن 1/3 اسب (کولرهای 2500 و 3000) 24,600,00
4 الکتروموتور کولری الکتروژن 1/8 دو دور پرتابلی سیم آلومینیومی 7,300,000
5 الکتروموتور کولری الکتروژن 1/8 دو دور پرتابلی سیم مسی 9,250,000
6 الکتروموتور کولری الکتروژن 1/6 دو دور پرتابلی (دو سر شافت) 11,600,000
7 الکتروموتور کولری الکتروژن 1/20 پرتابلی (دو سر شافت) 12,000,000
8 الکتروموتور کولری الکتروژن 150 وات مدل طوفان 10,700,000
9 الکتروموتور کولری الکتروژن 180 وات مدل رعد 14,500,000
10 الکتروپمپ آب کولر مدل سبلان 2,600,000
11 الکتروپمپ آب کولر مدل سبلان کارتن تکی
12 الکتروپمپ آب کولر مدل دماوند (فومی)
13 الکتروپمپ آب کولر مدل البرز 2,850,000
14 الکتروپمپ آب کولر مدل البرز کارتن تکی
15 الکتروپمپ آب کولر مدل البرز ویژه پرتابل
16 الکتروپمپ آب کولر مدل الوند (هانینگ) 4,000,000
17 الکتروپمپ آب کولر مدل زاگرس (مگنتی) 4,500,000
18 الکتروپمپ آب کولر مدل زاگرس کارتن تکی
19 الکتروپمپ آب کولر مدل سهند (غرقابی) 4,750,000

لازم به ذکر است کلیه محصولات کولری الکتروژن دارای 18 ماه گارانتی می باشد.