لیست قیمت محصولات کولری الکتروژن (1402/06/27)

ردیفعنوانقیمت
1الکتروموتور کولری الکتروژن 3/4 اسب (کولرهای 6000 و 7000)29,500,000
2الکتروموتور کولری الکتروژن 1/2 اسب (کولرهای 4000 و 5000)25,100,000
3الکتروموتور کولری الکتروژن 1/3 اسب (کولرهای 2500 و 3000)22,400,000
4الکتروموتور کولری الکتروژن 1/8 دو دور پرتابلی سیم آلومینیومی6,600,000
5الکتروموتور کولری الکتروژن 1/8 دو دور پرتابلی سیم مسی8,400,000
6الکتروموتور کولری الکتروژن 1/6 دو دور پرتابلی (دو سر شافت)10,550,000
7الکتروموتور کولری الکتروژن 1/20 پرتابلی (دو سر شافت)11,000,000
8الکتروموتور کولری الکتروژن 150 وات مدل طوفان8,500,000
9الکتروموتور کولری الکتروژن 180 وات مدل رعد11,300,000
10الکتروپمپ آب کولر مدل سبلان2,260,000
11الکتروپمپ آب کولر مدل سبلان کارتن تکی 
12الکتروپمپ آب کولر مدل دماوند (فومی) 
13الکتروپمپ آب کولر مدل البرز2,480,000
14الکتروپمپ آب کولر مدل البرز کارتن تکی 
15الکتروپمپ آب کولر مدل البرز ویژه پرتابل 
16الکتروپمپ آب کولر مدل الوند (هانینگ)3,100,000
17الکتروپمپ آب کولر مدل زاگرس (مگنتی)3,350,000
18الکتروپمپ آب کولر مدل زاگرس کارتن تکی 
19الکتروپمپ آب کولر مدل سهند (غرقابی)4,100,000

لازم به ذکر است کلیه محصولات کولری الکتروژن دارای 18 ماه گارانتی می باشد.