لیست قیمت محصولات کولری موتوژن (1401/02/25)

الکتروموتور کولری موتوژن 3/4 اسب (کولرهای 6000 و 7000)
19/500/000 ریال
الکتروموتور کولری موتوژن 1/2 اسب (کولرهای 4000 و 5000)
16/550/000 ریال
الکتروموتور کولری موتوژن 1/3 اسب (کولرهای 2500 و 3000)
14/750/000 ریال
الکتروموتور کولری موتوژن 3/4 اسب CRS همراه با کلید قطع کن
20/850/000 ریال
الکتروپمپ آب کولری موتوژن
1/740/000 ریال

لازم به ذکر است موتورکولر موتوژن دارای دو سال گارانتی و پمپ آب کولری موتوژن دارای یکسال گارانتی می باشد.