لیست قیمت الکتروموتور سه فاز بدنه آلومینیوم موتوژن (1401/01/22)

ردیف توان(اسب) توان(کیلووات) تیپ 750 دور تیپ 1000 دور تیپ 1500 دور تیپ 3000 دور
1 1.12 0.06 56-4A 15,600,000
2 1.8 0.09 56-4B 17,300,000 56-2A 16,000,000
3 1.6 0.12 63-4A 18,200,000 56-2B 15,600,000
4 1.4 0.18 63-4B 19,000,000 63-2A 18,500,000
5 1.3 0.25 71-4A 23,000,000 63-2B 19,800,000
6 1.2 0.37 80-6A 27,600,000 71-4B 23,600,000 71-2A 22,100,000
7 3.4 0.55 80-6B 30,900,000 80-4A 28,400,000 71-2B 24,300,000
8 1 0.75 100L8A 45,300,000 90L6A 37,300,000 80-4B 30,000,000 80-2A 28,500,000
9 1.5 1.1 100L8B 53,000,000 90L6B 42,800,000 90L4A 36,200,000 80-2B 31,000,000
10 2 1.5 112M8 72,500,000 100L6 52,000,000 90L4B 41,000,000 90L2A 39,500,000
11 3 2.2 132M8A 90,800,000 112M6 68,700,000 100L4A 51,300,000 90L2B 45,000,000
12 4 3 132M8B 101,900,000 132M6A 99,200,000 100L4B 58,400,000 100L2 54,700,000
13 5.5 4 160L8A 142,700,000 132M6B 108,000,000 112M4 75,500,000 112M2 74,700,000
14 7.5 5.5 160L8B 163,600,000 132M6C 116,600,000 132M4A 108,000,000 132M2A 93,300,000
15 10 7.5 160L8C 160L6A 160,000,000 132M4B 116,800,000 132M2B 106,800,000
16 15 11 160L6B 160L4A 174,700,000 160L2A 153,400,000
17 20 15 160L4B 209,600,000 160L2B 192,200,000
18 25 18.5 160L2C 214,600,000

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز خازن دائم (رله ای) موتوژن

ردیفتوان(اسب)توان(کیلووات)تیپ1500 دورتیپ3000 دور
11.30.25CR 71-4A26,900,000  
21.20.37CR 71-4B28,300,000CR 71-2A28,300,000
33.40.55CR 80-4A33,700,000CR 71-2B29,000,000
410.75CR 80-4B35,200,000CR 80-2A34,700,000
51.51.1CR 90L4A42,600,000CR 80-2B36,300,000
621.5CR 90L4B46,400,000CR 90L2A44,000,000
732.2CR 1004A57,500,000CR 90L2B49,000,000

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز خازن دائم – خازن استارت (کلاچ دار) موتوژن

ردیفتوان(اسب)توان(کیلووات)تیپ1500 دورتیپ3000 دور
11.30.25CRS 71-4A32,800,000  
21.20.37CRS 71-4B34,000,000CRS 71-2A34,700,000
33.40.55CRS 80-4A CRS 71-2B35,800,000
410.75CRS 80-4B40,800,000CRS 80-2A39,300,000
51.51.1CRS 90L4A48,600,000CRS 80-2B40,000,000
621.5CRS 90L4B53,500,000CRS 90L2A50,000,000
732.2CRS 100L4B62,400,000CRS 90L2B54,700,000
832.2CRS 112M4 گشتاور بالا 
921.5CRS 100L4C گشتاور بالا 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز بدنه چدن موتوژن (1401/01/22)

ردیفتوان(اسب)توان(کیلووات)تیپ1000 دورتیپ1500 دورتیپ3000 دور
132.2112M679,800,000100L4A62,800,000  
243132M6A102,000,000100L4B67,500,000100L261,500,000
35.54132M6B122,600,000112M485,000,000112M281,500,000
47.55.5132M6C135,500,000132M4A116,000,000132M2A109,000,000
5107.5160L6A181,200,000132M4B132,300,000132M2B122,000,000
61511160L6B208,000,000160L4A184,000,000160L2A164,000,000
72015180L6331,600,000160L4B221,600,000160L2B203,000,000
82518.5200L6A407,000,000180L4A324,600,000160L2C231,000,000
93022200L6B438,600,000180L4B355,500,000180L2341,700,000
104030225M6558,700,000200L4454,800,000200L2A432,800,000
115037250M6630,900,000225M4A535,800,000200L2B468,000,000
126045280M6A808,000,000225M4B640,700,000225M2603,900,000
137555280M6B900,000,000250M4732,000,000250M2694,400,000
1410075315S6A 280M4A890,000,000280M2A872,300,000
1512590315S6B 280M4B1,008,800,000280M2B950,000,000
16150110315S6C1,855,700,000315S4A1,554,700,000315S2A1,314,600,000
17180132315M61,995,000,000315S4B1,719,000,000315S2B1,594,000,000
18220160315L62,382,100,000315S4C2,029,600,000315M2A1,810,000,000
19220160355S6A     
20250185355S6B2,586,000,000315M42,081,900,000315M2B1,912,000,000
21270200355S6C3,154,000,000315L4A2,533,600,000315L2A2,204,400,000
22340250355S6D3,610,000,000355S4A3,034,100,000315L2B2,538,000,000
23340250  315L4B   
24430315355L64,006,000,000355S4B3,508,000,000  
25485355  355L4A4,389,800,000  
26544400  355L4B5,041,400,000  

توجه: جهت دانلود کاتالوگ الکتروموتور موتوژن روی تایپ الکتروموتور مورد نظر کلیک نمایید و درصورت نیاز به دانلود کاتالوگ موتوژن به صورت کلی به صفحه کاتالوگ ها مراجعه نمایید.

*قیمت ها به ریال است*

اندازه قطر شافت الکتروموتور بر اساس سایز فریم

سایز فریم 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225M2 225M4-8 250M2 250M4-8 280M2 280M4-8 315M2 315M4-6 355M4-6
قطر شافت 9 11 14 19 24 28 28 38 42 48 55 55 60 60 65 65 75 65 80 100