نمایش 1–12 از 19 نتیجه

نمایش 9 24 36

فلنج آلومینیوم موتوژن سایز 100

380,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 750 دور موتوژن

فلنج آلومینیوم موتوژن سایز 112

400,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 112 مناسب برای: الکتروموتور 1.5 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 2.2 کیلووات 900 دور موتوژن

فلنج آلومینیوم موتوژن سایز 132

600,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 132 مناسب برای: الکتروموتور 2.2 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 3 کیلووات 750 دور موتوژن

فلنج آلومینیوم موتوژن سایز 160

900,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 160 مناسب برای: الکتروموتور 4 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 5.5 کیلووات 750 دور موتوژن

فلنج چدن موتوژن سایز 100

1,400,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 2.2 کیلووات 1400 دور موتوژن بدنه چدن الکتروموتور 3 کیلووات 1400

فلنج چدن موتوژن سایز 112

1,600,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 112 مناسب برای: الکتروموتور 2.2 کیلووات 900 دور موتوژن بدنه چدن الکتروموتور 4 کیلووات 1400

فلنج چدن موتوژن سایز 132

2,500,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 132 مناسب برای: الکتروموتور 3 کیلووات 900 دور موتوژن بدنه چدن الکتروموتور 4 کیلووات 900

فلنج چدن موتوژن سایز 160

3,800,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 160 مناسب برای: الکتروموتور 4 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 5.5 کیلووات 750 دور موتوژن

فلنج چدن موتوژن سایز 180

6,200,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 180 مناسب برای: الکتروموتور 15 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 18.5 کیلووات 1400 دور موتوژن

فلنج چدن موتوژن سایز 200

8,300,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 200 مناسب برای: الکتروموتور 18.5 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 22 کیلووات 900 دور موتوژن

فلنج چدن موتوژن سایز 225

10,600,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 225 مناسب برای: الکتروموتور 30 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 37 کیلووات 1400 دور موتوژن

فلنج چدن موتوژن سایز 250

13,300,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 250 مناسب برای: الکتروموتور 37 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 55 کیلووات 1400 دور موتوژن