مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

فلنج آلومینیوم موتوژن سایز 100

220,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 750 دور موتوژن

فلنج آلومینیوم موتوژن سایز 112

230,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 112 مناسب برای: الکتروموتور 1.5 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 2.2 کیلووات 900 دور موتوژن

فلنج آلومینیوم موتوژن سایز 132

340,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 132 مناسب برای: الکتروموتور 2.2 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 3 کیلووات 750 دور موتوژن

فلنج آلومینیوم موتوژن سایز 160

600,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 160 مناسب برای: الکتروموتور 4 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 5.5 کیلووات 750 دور موتوژن

فلنج چدن موتوژن سایز 100

تماس بگیرید
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 2.2 کیلووات 1400 دور موتوژن بدنه چدن الکتروموتور 3 کیلووات 1400

فلنج چدن موتوژن سایز 112

600,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 112 مناسب برای: الکتروموتور 2.2 کیلووات 900 دور موتوژن بدنه چدن الکتروموتور 4 کیلووات 1400

فلنج چدن موتوژن سایز 132

850,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 132 مناسب برای: الکتروموتور 3 کیلووات 900 دور موتوژن بدنه چدن الکتروموتور 4 کیلووات 900

فلنج چدن موتوژن سایز 160

850,000 تومان
فلنج چدن موتوژن سایز فریم 160 مناسب برای: الکتروموتور 4 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 5.5 کیلووات 750 دور موتوژن

فلنج موتوژن سایز 63

100,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 63 مناسب برای: الکتروموتور 0.12 کیلووات 1400 دور موتوژن الکتروموتور 0.18 کیلووات 1400 دور موتوژن

فلنج موتوژن سایز 71

100,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 71 مناسب برای: الکتروموتور 0.25 کیلووات 1400 دور موتوژن الکتروموتور 0.37 کیلووات 1400 دور موتوژن

فلنج موتوژن سایز 80

140,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 80 مناسب برای: الکتروموتور 0.37 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 0.55 کیلووات 900 دور موتوژن

فلنج موتوژن سایز 90

140,000 تومان
فلنج آلومینیوم موتوژن سایز فریم 90 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 900 دور موتوژن