نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

فلنج الکتروژن سایز 100

660,000 تومان
فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 750 دور الکتروژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 750 دور الکتروژن

فلنج الکتروژن سایز 112

780,000 تومان
فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 112 مناسب برای: الکتروموتور 1.5 کیلووات 750 دور الکتروژن الکتروموتور 2.2 کیلووات 900 دور الکتروژن

فلنج الکتروژن سایز 132

1,250,000 تومان
فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 132 مناسب برای: الکتروموتور 5.5 کیلووات 1400 دور الکتروژن الکتروموتور 7.5 کیلووات 1400 دور الکتروژن

فلنج الکتروژن سایز 160

1,750,000 تومان
فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 160 مناسب برای: الکتروموتور 7.5 کیلووات 900 دور الکتروژن الکتروموتور 11 کیلووات 900 دور الکتروژن

فلنج الکتروژن سایز 63

220,000 تومان
فلنج آلومینیوم الکتروژن سایز فریم 63 مناسب برای: الکتروموتور 0.12 کیلووات 1400 دور الکتروژن الکتروموتور 0.18 کیلووات 1400 دور الکتروژن

فلنج الکتروژن سایز 71

320,000 تومان
فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 71 مناسب برای: الکتروموتور 0.25 کیلووات 1400 دور الکتروژن الکتروموتور 0.37 کیلووات 1400 دور الکتروژن

فلنج الکتروژن سایز 80

360,000 تومان
فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 80 مناسب برای: الکتروموتور 0.37 کیلووات 900 دور الکتروژن الکتروموتور 0.55 کیلووات 900 دور الکتروژن

فلنج الکتروژن سایز 90

420,000 تومان
فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 90 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 900 دور الکتروژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 900 دور الکتروژن

نیم فلنج الکتروژن سایز 100

800,000 تومان
نیم فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 750 دور الکتروژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 750 دور

نیم فلنج الکتروژن سایز 63

200,000 تومان
نیم فلنج آلومینیوم الکتروژن سایز فریم 63 مناسب برای: الکتروموتور 0.12 کیلووات 1400 دور الکتروژن الکتروموتور 0.18 کیلووات 1400 دور

نیم فلنج الکتروژن سایز 71

260,000 تومان
نیم فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 71 مناسب برای: الکتروموتور 0.25 کیلووات 1400 دور الکتروژن الکتروموتور 0.37 کیلووات 1400 دور

نیم فلنج الکتروژن سایز 80

300,000 تومان
نیم فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 80 مناسب برای: الکتروموتور 0.37 کیلووات 900 دور الکتروژن الکتروموتور 0.55 کیلووات 900 دور