نمایش 1–12 از 119 نتیجه

نمایش 9 24 36

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1 اسب 0.75 کیلووات 1000 دور

3,730,000 تومان3,890,000 تومان
 • سه فاز
 • 1 اسب بخار
 • 0.75 کیلووات
 • 1000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1 اسب 0.75 کیلووات 1500 دور

3,000,000 تومان3,150,000 تومان
 • سه فاز
 • 1 اسب بخار
 • 0.75 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1 اسب 0.75 کیلووات 3000 دور

2,850,000 تومان3,000,000 تومان
 • سه فاز
 • 1 اسب بخار
 • 0.75 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1 اسب 0.75 کیلووات 750 دور

4,530,000 تومان4,750,000 تومان
 • سه فاز
 • 1 اسب بخار
 • 0.75 کیلووات
 • 750 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.12 اسب 0.06 کیلووات 1500 دور

1,560,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.12 اسب بخار
 • 0.06 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.2 اسب 0.37 کیلووات 1000 دور

2,760,000 تومان2,910,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.2 اسب بخار
 • 0.37 کیلووات
 • 750 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.2 اسب 0.37 کیلووات 1500 دور

2,360,000 تومان2,480,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.2 اسب بخار
 • 0.37 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.2 اسب 0.37 کیلووات 3000 دور

2,210,000 تومان2,330,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.2 اسب بخار
 • 0.37 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.3 اسب 0.25 کیلووات 1500 دور

2,300,000 تومان2,420,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.3 اسب بخار
 • 0.25 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.3 اسب 0.25 کیلووات 3000 دور

1,980,000 تومان2,100,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.3 اسب بخار
 • 0.25 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.4 اسب 0.18 کیلووات 1500 دور

1,900,000 تومان2,020,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.4 اسب بخار
 • 0.18 کیلووات
 • 1500 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن

الکتروموتور موتوژن سه فاز بدنه آلومینیوم 1.4 اسب 0.18 کیلووات 3000 دور

1,850,000 تومان
 • سه فاز
 • 1.4 اسب بخار
 • 0.18 کیلووات
 • 3000 دور
 • بدنه آلومینیوم
 • دو سال گارانتی طبق شرایط کارخانه موتوژن