نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

اینورتر سینوس وگا سه فاز 0.75 کیلووات، 1 اسب

 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • دارای دو نوع کاربری سبک و ساده و یا سنگین و پیشرفته
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم
تماس بگیرید

اینورتر سینوس وگا سه فاز 1.5 کیلووات، 2 اسب

 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • دارای دو نوع کاربری سبک و ساده و یا سنگین و پیشرفته
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم
تماس بگیرید

اینورتر سینوس وگا سه فاز 11 کیلووات، 15 اسب، کاربری ساده و سبک

تماس بگیرید
 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • نوع کاربری سبک و ساده
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم

اینورتر سینوس وگا سه فاز 110 کیلووات، 150 اسب، کاربری ساده و سبک

تماس بگیرید
 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • نوع کاربری سبک و ساده
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم

اینورتر سینوس وگا سه فاز 132 کیلووات، 180 اسب، کاربری ساده و سبک

تماس بگیرید
 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • نوع کاربری سبک و ساده
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم

اینورتر سینوس وگا سه فاز 15 کیلووات، 20 اسب، کاربری ساده و سبک

تماس بگیرید
 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • نوع کاربری سبک و ساده
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم

اینورتر سینوس وگا سه فاز 160 کیلووات، 220 اسب، کاربری ساده و سبک

تماس بگیرید
 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • نوع کاربری سبک و ساده
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم

اینورتر سینوس وگا سه فاز 18.5 کیلووات، 25 اسب، کاربری ساده و سبک

تماس بگیرید
 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • نوع کاربری سبک و ساده
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم

اینورتر سینوس وگا سه فاز 2.2 کیلووات، 3 اسب

 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • دارای دو نوع کاربری سبک و ساده و یا سنگین و پیشرفته
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم
تماس بگیرید

اینورتر سینوس وگا سه فاز 22 کیلووات، 30 اسب، کاربری ساده و سبک

تماس بگیرید
 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • نوع کاربری سبک و ساده
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم

اینورتر سینوس وگا سه فاز 30 کیلووات، 40 اسب، کاربری ساده و سبک

تماس بگیرید
 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • نوع کاربری سبک و ساده
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم

اینورتر سینوس وگا سه فاز 37 کیلووات، 50 اسب، کاربری ساده و سبک

تماس بگیرید
 • اینورتر سانترنو مدل سینوس وگا
 • دارای 3 سال گارانتی تعمیر
 • مدل سه فاز
 • نوع کاربری سبک و ساده
 • تضمین حداکثر کارایی و کنترل کامل سیستم