نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

نیم فلنج الکتروژن سایز 100

800,000 تومان
نیم فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 750 دور الکتروژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 750 دور

نیم فلنج الکتروژن سایز 63

200,000 تومان
نیم فلنج آلومینیوم الکتروژن سایز فریم 63 مناسب برای: الکتروموتور 0.12 کیلووات 1400 دور الکتروژن الکتروموتور 0.18 کیلووات 1400 دور

نیم فلنج الکتروژن سایز 71

260,000 تومان
نیم فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 71 مناسب برای: الکتروموتور 0.25 کیلووات 1400 دور الکتروژن الکتروموتور 0.37 کیلووات 1400 دور

نیم فلنج الکتروژن سایز 80

300,000 تومان
نیم فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 80 مناسب برای: الکتروموتور 0.37 کیلووات 900 دور الکتروژن الکتروموتور 0.55 کیلووات 900 دور

نیم فلنج الکتروژن سایز 90

360,000 تومان
نیم فلنج الکتروژن موتوژن سایز فریم 90 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 900 دور الکتروژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 900 دور