الکتروموتور موتوژن تکفاز دو خازن (کلاچ دار) 1 اسب 0.75 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۶,۰۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز دو خازن (کلاچ دار) 1 اسب 0.75 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز دو خازن (کلاچ دار) 1.2 اسب 0.37 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۵,۱۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز دو خازن (کلاچ دار) 1.5 اسب 1.1 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز دو خازن (کلاچ دار) 1.5 اسب 1.1 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز دو خازن (کلاچ دار) 2 اسب 1.5 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز دو خازن (کلاچ دار) 2 اسب 1.5 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۷,۴۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۸۱۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز دو خازن (کلاچ دار) 3 اسب 2.2 کیلووات 1500 دور

قیمت اصلی ۹,۲۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان است.

الکتروموتور موتوژن تکفاز دو خازن (کلاچ دار) 3 اسب 2.2 کیلووات 3000 دور

قیمت اصلی ۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان است.