الکتروموتور, الکتروموتور صنعتی

شرایط گارانتی (ضمانت) محصولات موتوژن

شرایط گارانتی (ضمانت) محصولات موتوژن
  • از تاريخ خريد بيش از دو سال سپری نشده باشد.
  • دستورالعملهای مندرج در برگ نحوه استفاده از الکتروموتورهای تکفاز و سه فاز رعايت شده باشند.
  • محافظ جريان و فاز در مسير برق ورودی الکتروموتور نصب شده باشد.
  • عدم سوختن الکتروموتور بر اثر نوسانات شديد برق، اتصالات نادرست، اعمال بار بيش از بار نامی درج شده در پلاک کليه الکتروموتورها، اعمال بار کمتر از ۴۰% بار نامی بصورت مداوم در مورد الکترو موتورهاى تک فاز خازن دائم و دو خازنه و همچنين دو فاز يا تک فاز شدن الکترو موتورهاى سه فاز.
  • عدم نفوذ آب به الکتروموتور یا پمپ آب در محصولات کولری .
  • عدم استفاده از الکتروموتور در فضای قابل اشتعال یا دارای بخارات و گازهای مضر یا محيطی که با درج حفاظت الکتروموتور (IP) مطابقت نداشته باشد.
  • عدم استفاده از الکترو موتور روى پايه هاى لرزان مانند استفاده مستقيم در ويبراتور .
  • وارد نشدن صدمه به الکتروموتور در اثر حمل و نقل غیر اصولی یا سهل انگاری در نگهداری .
  • عدم دستکاری یا بازوبسته کردن قطعات الکتروموتور(غیراز گلند و درب ترمینال) توسط افراد غیر مجاز.
  • مخدوش نبودن شماره سریال روی پلاک مشخصات الکتروموتور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.