نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 100

50,000 تومان
پروانه خنک کننده الکتروموتور سایز فریم 100 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 750 دور

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 112

70,000 تومان
پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز فریم 112 مناسب برای: الکتروموتور 1.5 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 2.2 کیلووات 900

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 132

80,000 تومان
پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز فریم 132 مناسب برای: الکتروموتور 2.2 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 3 کیلووات 750

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 160

100,000 تومان
پروانه خنک کننده موتوژن سایز فریم 160 مناسب برای: الکتروموتور 4 کیلووات 750 دور موتوژن الکتروموتور 5.5 کیلووات 750 دور

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 63

40,000 تومان
پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز فریم 63 مناسب برای: الکتروموتور 0.12 کیلووات 1400 دور موتوژن الکتروموتور 0.18 کیلووات 1400

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 71

40,000 تومان
پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز فریم 71 مناسب برای: الکتروموتور 0.25 کیلووات 1400 دور موتوژن الکتروموتور 0.37 کیلووات 1400

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 80

40,000 تومان
پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز فریم 80 مناسب برای: الکتروموتور 0.37 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 0.55 کیلووات 900

پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز 90

40,000 تومان
پروانه خنک کننده الکتروموتور موتوژن سایز فریم 90 مناسب برای: الکتروموتور 0.75 کیلووات 900 دور موتوژن الکتروموتور 1.1 کیلووات 900