الکتروموتور, الکتروموتور صنعتی

ضرایب اصلاحی مربوط به ارتفاع و دما در الکتروموتورهای موتوژن تبریز

ضرایب اصلاحی مربوط به ارتفاع و دما در الکتروموتورهای موتوژن تبریز
الف – در شرایطی که الکتروموتور با بار نامی در ارتفاع بیش از 1000 متر از سطح دریا استفاده می شود قدرت خروجی الکتروموتور باید بر اساس جدول زیر اصلاح گردد.
3000 تا 4000 2000 تا 3000 1000 تا 2000 ارتفاع از سطح دریا (متر)
80 88 95 حداکثر توان خروجی مورد استفاده به درصد
ب – در شرایطی که درجه حرارت محیط بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد قدرت خروجی الکتروموتور باید بر اساس جدول زیر اصلاح گردد.
50 تا 55 45 تا 50 40 تا 45 درجه حرارت محیط (سانتیگراد)
80 88 95 حداکثر توان خروجی مورد استفاده به درصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.